Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Şirketlerde Sermaye Artırımı Kararı - 2023

Dr. Ali Cihan KURT

Dr. Ali Cihan KURT
2023-11-28 16:50:46  1656

Synergia olarak yeni yayımlanan Sermaye Şirketlerinde Sermaye Artırımı kararını yorumlamaya ve açıklamaya çalıştık. Sermaye artırımı kararı kuruluş aşamasındaki şirketlere yönelik ve kurulmuş ve faaliyette olan şirketler açısından getirdiklerini bu yazımızda toparladık. Bilindiği üzere özellikle belirli sermaye limiti üzerinde kurulan şirketler için avukat bulundurma / çalıştırma zorunluluğu konusunu yakından etkileyen bu kararı mercek altına aldık.

Sermaye Artırımı Kararı ile Ne Değişti?

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332.inci maddesinin 1.fıkrası ile 580.maddesinin ikinci fıkrası gereği söz konusu değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 332.maddesinin birinci fıkrasında Anonim Şirketler için elli bin (50.000 TL) Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasından iki yüz elli bin (250.000 TL) Türk Lirasına kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin (100.000 TL) Türk Lirası alan en az sermayenin Beş yüz bin (500.000 TL) Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Aynı kanunda 580.Maddenin 1.fıkrasında belirlenen Limited Şirket başlangıç sermayesinin On bin (10.000 TL) Türk Lirasından Elli bin (50.000 TL) Türk Lirasına çıkarılmasına ve bu değişikliklerin 01.01.2024 tarihinin itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Bu kanun değişikliğiyle birlikte değişen bir konuda Anonim şirketlerin avukat bulundurma (bünyelerinde çalıştırma veya sözleşmeli olarak çalışma) zorunluluğunun şartlarıdır.

Türk Ticaret kanunun 272.maddesi gereği esas sermayenin 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirkteler sözleşmeli veya bünyesinde avukat bulundurmak zorundadır. Bu madde gereği 250.000 TL olan avukat bulundurmak zorunluluğu 1.250.000 TL olacağı öngörülmüştür.

Bu bağlamda 01 Ocak 2024 tarihinde itibaren kuruluşu yapılacak sermaye şirketlerinde kuruluş sermayesi limited şirketler için 50.000 TL ve anonim şirketler için 250.000 TL olmuştur.

Şirket Kurarken Asgari Sermaye

Öncelikle şirketler kurulurken sermaye blokajı konusu büyük önem taşımaktadır. Anonim şirketlerde sermaye blokajı zorunluluğu devam etmektedir. Bu nedenle bir anonim şirket kurulurken asgari 250.000 TL sermaye ile kurulacak ve sermayenin en az ¼’ü kadar sermaye ortakların payları nispetinde bankaya bloke edilmelidir. Geri kalan sermaye de ortaklar tarafından taahhüt edilecek ve 24 ay içinde taahhüt yerine getirilecektir. 

Limited şirketlerde 50.000 TL’ye yükseltilen sermaye için kuruluş aşamasında herhangi bir blokaja gerek yoktur. Ancak yine anonim şirketlerde olduğu gibi 24 ay içinde ortaklar tarafından şirket hesabına yatırılmalı ve ilgili taahhüt yerine getirilmelidir. 

Synergia olarak sermaye şirketinizin kuruluşu aşamasında karmaşık görünen tüm bu süreçte yakın destek veriyoruz ve işlemlerinizin yürütülmesin derin bilgi ve tecrübemizi sizlerle paylaşıyoruz. 

Kurulmuş Sermaye Şirketleri için Sermaye Artırımı

Bu sebepten dolayı firmaların öz kaynak yapılarını güçlendirmek amacıyla sermayelerini söylenen asgari oranlarda arttırmaları şirketlerin bankalar nezdinde mali verilerinin anlam ifadesi açısından önemlidir. Kasım 2023 tarihi itibariyle şirketler için sermaye artırımı zorunlu olmasa da ilerleyen günlerde belirli bir tarihte bütün sermaye şirketlerinin asgari sınırın üzerine çıkması gerekebilir. Aynı zamanda bankalar nezdinde şirketin kredibilitesi ve ortaklar nezdinde şirket değerlemelerini yakından etkileyecek bu kararın detayları için Synergia ile iletişime geçebilirsiniz.

Synergia