Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Kanada’da Şirket Kurmak

Dr.Cüneyd Parlayan eMBA

Dr.Cüneyd Parlayan eMBA
2023-10-30 17:14:44  263

Kanada’da Şirket Kurmak

Hangi uyruktan olursa olsun, Kanada’da bir şirket kurmak veya büyütmek birçok yabancı girişimci için oldukça avantajlı bir seçenektir. Birçok girişimci adayı için Kanada’daki yabancı yargı yetkisi hakkında bilgi eksikliği nedeniyle Kanada’da bir işletmeyi kendi başınıza kaydettirmek neredeyse imkansızdır. Sorunsuz ve başarılı bir şirket kuruluş süreci sağlamak için yabancıların Kanada’daki iş ve şirket kurma sürecine aşina olan uzmanlardan yardım almaları şiddetle tavsiye edilir. 

 

Kanada’da Şirket Kurmanın Avantajları

 • Kanada, güçlü ulaşım altyapısı ve çeşitli limanlara ve havaalanlarına erişimiyle coğrafi olarak stratejik bir konumdadır.
 • Kanada, pozitif ekonomik büyüme ve düşük enflasyon geçmişi ile istikrarlı bir ekonomiye sahiptir.
 • Kanada’da kurumlar vergisi oranları düşüktür ve ülke, yabancıların kurduğu şirketlerin elde ettiği kar üzerinden geri dönüş vergisi alınmasını engelleyen bölgesel bir vergi sistemine sahiptir
 • Kanada, çalışanları değişen işgücüne hazırlamak için girişimler ve teşviklerle vasıflı işgücünü desteklemektedir
 • Kanada, özellikle teknoloji sektöründe yenilikçilik konusunda güçlü bir altyapıya sahiptir
 • Çok sayıda göçmene ve yabancıya ev sahipliği yapan bir ülke olduğu için yabancılar için barışçıl ve uygun bir yaşam ve iş yapma iklimine sahiptir.

 

Yabancılar Kanada’da Şirket Açabilir mi?

Evet, yabancılar Kanada’da yerel sakinlerle aynı koşullar altında şirket açabilirler. Kanada’da vatandaşlık veya ikamet durumuna bakılmaksızın herkes şirket kurabilir. Herhangi bir vize, çalışma ve oturum izni gerektirmeden Kanada şirketinizi Synergia’nın Kanada Şirket Kurma Paketleri kurabilir ve şirketiniz adına banka hesabı açabilir ve Kanada şirketiniz üzerinden iş yapmaya başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, belirli bir lisans veya izin gerektiren işletmeler gibi belirli işletme türleri üzerinde bazı kısıtlamalar olabilir. Bu duruma da dikkat etmek gereklidir. 

 

Kanada’daki Şirket Türleri 

Kanada’da, aralarından seçim yapabileceğiniz üç ana şirket yapısı vardır: şahıs şirketi,limited (eyalete özgü) ve Anonim şirketi (federal şirket). Aşağıda her biri ile ilgili özet bilgilere erişebilirsiniz.

 •  Şahıs şirketi

Kanada’da şahıs şirketi, tek bir kişinin işletmenin sahibi olduğu ve işlettiği bir işletme yapısı türüdür. Birey, karar verme, operasyonları yönetme ve tüm yükümlülükleri üstlenme dahil olmak üzere işin tüm yönlerinden sorumludur.

Şahıs şirketi, Kanada’daki en basit ve en yaygın işletme yapısı türüdür. Kurulumu kolaydır ve minimum evrak işi gerektirir. Bireysel mal sahibi, işletme tarafından elde edilen tüm karlarda hak sahibidir ve işletmenin karı, mal sahibinin kişisel geliri olarak vergilendirilir.

Şahıs şirketi, küçük bir işletme kurmak ve operasyonlar üzerinde tam kontrole sahip olmak isteyen bireyler için iyi bir seçenektir. Bununla birlikte, bireysel sahibin işletmenin tüm borç ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu olduğunu ve bunun bir dezavantaj olabileceğini unutmamak önemlidir.

 •  Limited (Eyalet şirketi)

Kanada’da limited, iki veya daha fazla kişi veya şirketin bir işi yürütmek için birlikte çalıştığı bir iş yapısı türüdür. Eyalet sınırları içerisinde kurulan ve kurulduğu eyaletin ticari yasalarından sorumlu olan başka bir eyalet ile ticaret yapılması durumunda ise o eyaletin ticari yasaları ile mevcut eyaletin ticcari yasalarının uygunluğu durumunda ticaret yapabilecek izinleri alabilir bu sebeple kanada genelinde iş yapmak isteyen limited şirketleri veya ortaklıklar şirketlerini INC. Yani anonim şirkete dönüştürmeleri gerekebilir. Ortaklıklar, her bir ortağın rol ve sorumlulukları, kar ve zararların dağıtımı ve karar alma süreci gibi ortaklık şartlarını ana hatlarıyla belirleyen bir ortaklık sözleşmesi ile oluşturulur.

Kanada’da genel ortaklıklar, sınırlı ortaklıklar ve sınırlı sorumlu ortaklıklar dahil olmak üzere çeşitli ortaklık türleri vardır.

Genel bir ortaklıkta, tüm ortaklar işletmenin yönetiminden ve yükümlülüklerinden eşit derecede sorumludur. Bir sınırlı ortaklıkta, işi yöneten ve borçlarından şahsen sorumlu olan bir veya daha fazla genel ortak ve sermayeye katkıda bulunan ancak işletmenin borçlarından şahsen sorumlu olmayan bir veya daha fazla sınırlı ortak vardır. Sınırlı sorumlu bir ortaklıkta, tüm ortaklar, bir şirkete benzer şekilde, işletmenin borçları için sınırlı sorumluluğa sahiptir.

Ortaklıklar, bir işi yürütmek ve kârı paylaşmak için birlikte çalışmak isteyen bireyler veya şirketler için iyi bir seçenek olabilir. Ancak, ortakların ortaklık sözleşmesinin şartlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve çıkarlarının korunduğundan emin olmaları önemlidir.

 •  Anonim Şirket (Federal Şirket)

Kanada’daki bir anonim şirket, sahiplerinden ve hissedarlarından ayrı bir tüzel kişiliktir. Hükümete kayıt yaptırılarak ve şirkete belirli yetki ve ayrıcalıklar veren bir kurumsal tüzük alınarak oluşturulur.

Bir şirket tek bir kişiye veya bir grup hissedara ait olabilir ve özel veya halka açık olabilir. Hissedarlar tarafından seçilen ve şirket adına karar vermekten sorumlu olan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Bir anonim şirketin temel faydalarından biri, hissedarlarına sınırlı sorumluluk koruması sunmasıdır. Bu, hissedarların şirketin borçlarından ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu olmadıkları anlamına gelir. Bunun yerine, şirket kendi borçlarından ve yükümlülüklerinden sorumludur ve hissedarların kişisel varlıkları genellikle risk altında değildir.

Bir şirket, yatırımcılara hisse satarak sermaye toplamak isteyen veya çalışanlarına hisse satın alma olanağı sunmak isteyen işletmeler için iyi bir seçenek olabilir. Ancak, anonim şirketlerin daha karmaşık düzenlemelere tabi olduğunu ve diğer iş yapılarına göre daha fazla formalite gerektirdiğini unutmamak önemlidir.

 

Kanada’da Eyalet veya Federal Şirket Kuruluşu

Yabancı girişimciler Kanada’da federal veya eyalet düzeyinde bir şirket kurabilirler. Bu seviyeler arasındaki temel fark, Kanada’da mal satabilme ve hizmet sunabilme kabiliyetidir.

Federal düzeyde kayıtlı şirketler Kanada genelinde faaliyet gösterebilirken, bölgesel düzeyde kayıtlı şirketler yalnızca kayıtlı oldukları eyalette faaliyet gösterebilir. O nedenle Synergia olarak Federal düzeyde şirket kurmayı öneriyoruz. 

 

Kanada’da Yabancı Olarak Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Kanada’da bir şirketi tescil ettirmek için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Kuruluş Belgesi
 • Şirketin Memorandumu ve Ana Sözleşmesi
 • İsim arama raporu
 • Kurumsal işlemlerin yürütülmesi için ilgili Kanada Gelir İdaresi’nden alınan Federal İşletme Numarası ve Gelir Vergisi Numarası
 • Hissedarların yabancı olması durumunda, Kanada’da adres kanıtı sunulmalıdır.
 • Pasaportun bir kopyası 
 • Şirketin kurulması için gerekli ödenmiş sermayeye ilişkin bilgiler
 • Başvuru dosyalama ücreti

 

Kanada’da Yabancı Olarak Nasıl Şirket Açılır?

Önceki bölümde bahsedilen şirket belgelerini edinmek için aşağıdaki adımları izlemek gereklidir.

 • Ticari isim rezervasyonu:

Bir ticari unvanı rezerve etmek için, önce şirket adına karar verilir ve ardından bu isim uygun makamlara kaydettirilir.

 • Şirket türünün seçimi:

İşinizi kurmak için anonim, limited veya şahıs şirketi gibi en uygun modeli seçmelisiniz.

 • Kayıt işlemlerinin tamamlanması:

Kayıt sürecini tamamlamak için, federal veya bölgesel düzeyde şirket kayıt departmanına başvuru gönderilir.

 • Belgelerin teslimi:

Şirket kaydı için gerekli tüm belgeler ilgili departmana teslim edilir.

 • Şirket Kuruluş Belgesi

Şirket tescil başvurunuz onaylandıktan sonra, bir kuruluş belgesi düzenlenir.

 • Vergi kaydı ve çeşitli lisansların alınması

İşinizi yürütmek için Kanada Vergi Dairesi’ne (Kanada Gelir Ajansı) vergi kaydı yaptırılır ve vergi kimlik numaranız alınır.

Her ülkede olduğu gibi Kanada’da şirket kurmak belirli zorluklar içermektedir. Bunun için dünyanın Kanada dahil çeşitli ülkelerinde kendi ekibiyle çalışan Synergia’nın iş ağı sayesinde şirketinizi güvenle kurabilir, Kanada’da banka hesabınızı açabilir ve iş yapmaya başlayabilirsiniz. Başvuru yapmak ve işlemlere başlamak için linki tıklamanız ve başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Kanada’da Vergi sistemi
Kanada gelir vergisi sisteminde Gider ve Gelir vergileri olarak 2 ana başlık altında toplanabilir.
Gider vergileri harcama kalemleri eyalet ve sektöre göre değişiklik göstersede Kanadanın KDV’si (VAT) %13 dür 

Gelir vergisinin ise 4 vergi dilimi vardır.

Gelir Vergisi Dilimleri

 • 30.000 CAD’a kadar  Gelirinizin %16'sını federal hükümete hükümetine ödemekle yükümlüsünüz. 
 • 30.001-60.000 CAD’a kadar gelirinizin sabit 5000 CAD olarak Federal hükümete ödersiniz
 • 60.001 -100. 000 CAD’a kadar gelirinizden Sabit olarak $11. 700 federal gelir vergisi ödersiniz. 
 • 100. 000 CAD veya fazlası Sabit olarak $21. 700 federal gelir vergisi ödersiniz. 

Yerel Vergiler

Gayrimenkulleriniz ve taşınmazlarınız için gayrimenkulunüzün bulunduğu eyalete göre yıllık 2000 CAD ile 8000 CAD arası vergi ödersiniz.

Satiş Vergileri
Federal hükümet, mal ve hizmetler üzerine % 7'lik bir vergi koymaktadır. Kanada'da bu vergiye GST denilmektedir. Düşük gelirli vatandaşlara destek olabilmek amacıyla devlet onlardan sabit bir GST almaktadır. Bununla beraber KDV diye nitelendirdiğimiz VAT ise %6’dır böylece toplam vergi ürün ve hizmetlerde %13’e tekabul etmektedir.

Diğer Vergiler
Sermaye kazançlarından, temettülerden, ve faiz gelirleri üzerinden alınan vergiler eyaletten eyalete farklılık gösterir. Sermaye kazançları üzerinden alınan vergiler %34 ile %39 arasında değişir. Temettüler %30 ile %39 oranlarında vergilendirilir. Faiz gelirlerinden ise % 43 ile %52 arasında vergi kesilir. 
Kanada vergi iadesi ve ödemesi Türkiye’de eskiden olduğu gibi yıllık olarak verilir topladıgınız ve kestiğiniz tüm faturalar ve geliriniz ibraz edilerek yıllık vergi borcunuz oluşturulur. Bu vergi hesaplamasını yapmanın 2 yolu vardır.

1.  Vergi hesaplamalarınızı kendiniz yapıp Kanada ticaret bakanlığı sitesinden tamamen kendiniz vergi beyanında bulunabilirsiniz.
2. vergi danışmanlık ofislerinde yetkili bir müşavir yada muhasebeci ile birlikte çalışıp beyannamenizi verebilirsiniz. Hizmetler tek seferlik olduğu için genelde aylık yada 3 aylık ödemelere gerek duyulmamaktadır.

Kanada’da vergi sistemi basit ve anlaşılabilir şekildedir.  Toplam kazancınız – yıllık harcamalarınız = kalan paranız 
Kalan paranız üzerinden ödemeniz gereken %dilim ve vergi oranlarınız hesaplanır ve devlete ödemeniz gereken vergi belirlenir.

Kanada’da şirket kurmak ve detaylı bilgiye erişmek için Synergia kayıt linkindeki ilgili formu dolurabilirsiniz ve uzmanlarımız sizi arayarak detaylı bilgi aktarımı yapacaktır.

Synergia