Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Şirket Türleri Nelerdir

Dr. Miray BAŞARAN

Dr. Miray BAŞARAN
2022-03-16 11:51:46  9550

Girişimci adayları, yeni iş fikirleri konusunda harekete geçme aşamasındayken birçok soru işareti ile karşılaşır. Bu sorular arasında kuracakları şirketin türü 'nü nasıl belirleyecekleri de yer alır.
 

Şirketler, Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri olarak iki ana türe ayrılır. Sermaye şirketleri ise üç farklı türe ayrılır. Sermaye şirketi ve şahıs şirketi arasında yapısal ve işlevsel anlamda farklılıklar bulunur. Farklı türlerde şirket kuruluşuyla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayarak Dijital Şirket Paketimizi inceleyebilir, paketimizi inceledikten sonra formu doldurarak ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.

Sermaye Şirketlerinin Özellikleri

Sermaye şirketleri, ortakların sermayeye katılım oranları kadar hak sahibi olduğu şirket türüne verilen isimdir. Bu yapıya sahip olan şirketlerde sermaye ortaklarının payları kişisel değildir. Sermaye şirketleri; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) olarak üçe ayrılır.

Anonim Şirketler

Şirket türleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri olan Anonim Şirketi 'nin kurulması için belirli şartlar yerine getirilmelidir. Diğer şirket yapılarına göre biraz daha yüksek bir maliyet gerektiren Anonim Şirketi 'nde;

  • En az 50 bin TL bedelinde bir kuruluş sermayesine sahip olmak
  • Sermayenin ¼’ünün şirketin kuruluş aşamasında bloke etmek
  • Sermayenin geri kalanı şirketin tescilini takiben 24 ay içinde ödemek

gereklidir.


Anonim şirketi 'nin limited şirketi ile arasındaki en önemli fark, ortakların şirket üzerindeki sorumluluğunun sermayedeki payları ile doğru orantılı olmasıdır.

Anonim şirketi, sermayesinin belirli bir kısmını halkın katılımına arz edebilir ve bu şekilde sermayenin daha geniş ve değerli bir hale getirilmesini sağlayabilir. Her ay KDV Beyannamesi ve Damga Vergisi Beyannamesi, üç ayda bir de Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi göstermek durumundadır.

Anonim şirketi 'nin kuruluşunda sermayenin pay edilmesi, vergilerin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve ödenmesi için profesyonel bir çözüm ortağı ile çalışmakta yarar vardır.

Limited Şirketler

Türk Ticaret Kanununca tek ortak ile kurulabilen Limited Şirketi kurmak için

  • Sermaye alt sınırı 10 bin TL olmalıdır
  • Sermayenin ¼’ünün bloke edilmesi zorunluluğu yoktur.
  • Ancak bu sermaye şirketin tescilini takiben 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Eğer bir yabancı yatırımcının şirket kurması söz konusu ise bu durumda çalışma izni için yabancı yatırımcı girişimiyle kurulacak Limited şirketi 'nin sermayesinin en az 100 bin TL olması gerekir. Limited şirketleri, kârının %20si oranında devlete vergi ödemekle yükümlüdür.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler

Sermayesi paylara bölünmüş olan şirketler, kollektif bir ortaklık yapısına sahiptir. Komandite olarak tanımlanan sorumlu ortakların sahip olduğu sermaye payının dışındaki paylardan hisse sahibi olan ortaklar, komandite ortakların yetki ve sorumluluklarından muaftır.

Şahıs Şirketi Özellikleri

Şahıs şirketi, sermayeli şirketlere göre daha kolay ve hızlı bir şekilde bir ya da birden çok şahıs tarafından ortak bir şekilde kurulabilir. Tüzel kişiliğe sahip olan bu şirketler, süreçlerini bütün ortakların onayı doğrultusunda ilerletir.

Eğer ortaklardan biri kendi ortaklığını satmak veya devretmek isterse şirketin diğer ortaklarının da buna onay vermesi gerekir. Ortaklar gerçek kişilerdir ve şirketin tüm borçlarından sorumludurlar.

Şahıs şirketleri günümüzde özellikle freelance çalışanlar tarafından tek bir şahıs aracılığıyla kurulan bir şirket türü olmuştur. Şahıs şirketlerinin en büyük avantajı, gerçek kişi olarak sunduğunuz işlerde, devlete karşı yasal yükümlülüklerinizi bir tüzel kimlik edinerek yerine getirebileceğiniz bir çalışma imkanı sunmasıdır.

Limited ve anonim şirketlerin kurumsal, komplike ve ileri düzey yapılarına nazaran daha pratik özellikler taşıyan şahıs şirketleri, girişimcilerin işini kolaylaştıran ve genç insanları şirket kurmaya teşvik eden bir yapıdadır.

Limited ve anonim şirketler ise hem iş dünyasında hem de müşterilerin gözünde daha kurumsal bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu şirket türleri yüksek ciro yapmayı garantilemiş girişimciler için daha avantajlıdır. Ancak şahıs şirketi kurmak ve işler yolunda gitmediği zaman şirketi kapatmak, diğer şirket türlerine göre daha kolaydır. Bu nedenle şahıs şirketi, girişimciler ve düşük cirolar yapmak isteyenler için en uygun şirket türlerinden biridir.

Genç Girişimcilere Devlet Desteği

Genç girişimciler, şahıs şirketi kimliğiyle hayata geçirdikleri çalışmaları için devlet desteği alabilirler. Başlangıç aşamasında vergi ve prim maliyetleri bir hayli düşük olan şahıs şirketleri, üç yıl boyunca 75 bin TL’ye kadar gelir vergisi muafiyeti elde eder. Bir yıl boyunca da Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanır.

Genç Girişimcilik Desteği 'nden faydalanmak için;

  • 18 ila 29 yaşları arasında olmak
  • 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa Bağ-Kur'dan faydalanmak
  • Daha önce bir şirket kurmamak ve şirkete ortak olmamak

koşullarını sağlayan bütün girişimciler, teşviklerle elde ettikleri avantajlar sayesinde işlerini büyütme imkanına sahip olur.


Verimli ve başarılı bir süreç yaratmak için sermaye şirketleri gibi şahıs şirketlerinin yönetimi de nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İyi bir şirket yönetimi için bu anlamda prosedürlere, vergi oranlarına, devletin sunduğu yasal haklara ve gerekli kıldığı sorumluluklara hakim olan bir çalışma ortağı ile ilerlemekte yarar vardır.

Bütün bu konularda uzman olan Synergia'nın Genç Girişimci Paketi içerisinde sunduğu sanal ofis hizmetleri ile şirketinizin verimliliğini hem çalışma koşulları hem de ulaşılabilirlik ve marka değeri anlamında çok daha üst seviyelere taşıyabilir.

Peki bu aşamada sanal ofis hizmetleri neden önemlidir? Çünkü şirketlerin yasal bir tebligat adresine sahip olması gerekir.

Yeni şirket kuran girişimciler daha başlangıç aşamasında maliyet açısından daha uygun olması dolayısıyla sanal ofis hizmetlerinden yararlanabilirler. Sanal ofisi bulunan şahıs şirketleri işlerini yükümlülüklere uygun bir şekilde yönetebilir hale gelir.

Nerden Başlamalıyım?

Mikro ve küçük ölçekli şirketlerin, profesyonelce ilerleyen bir süreç içerisinde büyümesini ve rakipleriyle küresel çapta rekabet eder hale gelmesini sağlayan Synergia, yeni nesil hizmetleriyle etkileşimin, çalışma motivasyonunun, ideal iş ortamının ve verimli bir çalışma süreci için gerekli teknolojik imkanların buluştuğu bir paylaşımlı ofis ve iş hizmetleri merkezidir.

Siz de şirketinizi kurarken profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız girişimcilerin gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunan Synergia’nın deneyimine güvenebilir, şirketinizi Synergia’da kurabilirsiniz.

Synergia