Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

2024 Vergi Dilimleri

Merve RAFIE

Merve RAFIE
2023-03-09 15:44:49  581

2024 VERGİ DİLİMLERİ

2024 vergi dilimleri, her sene olduğu gibi bu sene de tekrar güncellenerek diğer senelere kıyasla değişiklik gösterdi. Vergi dilimleri ücretliler için ve ücret dışı gelirler için iki farklı şekilde uygulanmaktadır. 

Bildiğimiz üzere geçmişte yapılan bir değişiklik de asgari ücretli çalışanlardan damga ve gelir vergisi alınmama kararıdır. 2024 yılında da bu karar devam etmektedir.

2024 Gelir Vergisi Dilimleri

Belirlenen yeni vergi dilimleri bu şekilde olacak:
 

 • Gelir dilimi;
  • 110.000 TL olanların vergi oranı %15 
  • 230.000 TL olanların vergi oranı %20 
  • 580.000 TL olanların vergi oranı %27
  • 3.000.000 TL olanların vergi oranı %35 
  • 3.000.000 TL üzeri olanların vergi oranı %40 

Ücret dışı çalışanlara göre; 

 • Gelir dilimi;
  • 110.000 TL olanların vergi oranı %15 
  • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20 
  • 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası %27 
  • 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası %35
  • 3.000.000 TL’nin üzeri için 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası %40

Vergi Dilimi Nedir? 

Vergi mevzuatında bulunan ve gelir vergisinin uygulanacağı tarifeler, vergi dilimi olarak adlandırılmaktadır. Kısacası, çalışanların ücretleri oranında devlete ödeyecekleri verginin oranını belirler. 

Çalışanlar veya gelir sahipleri, vergi dilimi hesaplamasını, gelirin oranında belirlenen vergi dilimlerine göre, yer aldıkları gruba uygulanacak oranlar üzerinden gerçekleştirir. Buna bağlı olarak ödemelerini gerçekleştirir. 

Vergi Türleri Nelerdir? 

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenen yedi adet vergi türü vardır. Bunlar;

 • Özel tüketim vergisi
 • Gelir vergisi
 • Damga vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Kurumlar vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Emlak vergisi

Gelir Vergisi

Bireysel gelirlerden alınan bir vergidir. Bireylerin kazandıkları gelirler üzerinden alınır ve oranları ülkelere göre değişebilir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Ürünlerin ve hizmetlerin fiyatına eklenen bir vergidir. Satıcılar, KDV'yi müşteriden toplar ve devlete öderler.

Kurumlar Vergisi 

Şirketlerin kazançlarından alınan bir vergidir. Şirketlerin net kazançlarına göre oranı belirlenir.

Emlak Vergisi

Mülk sahiplerinden alınan bir vergidir. Ev, arsa veya diğer mülklerin değerleri üzerinden hesaplanır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Araç sahiplerinden alınan bir vergidir. Aracın markası, modeli ve yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır.

Diğer vergi türleri arasında gayrimenkul satış vergisi, özel tüketim vergisi ve çevre vergisi gibi vergiler bulunur. Vergi türleri, bir ülkenin ekonomisini finanse etmek için kullanılan temel araçlardan biridir. 

Vergi politikaları, bir ülkenin ekonomik büyümesi, işsizlik oranı ve diğer makroekonomik faktörleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu vergi türlerinin oranları ve ödenmesi gereken tutar değişiklik göstermekte olup, her sene değişen ve güncellenen bilgiler takip edilmelidir. 

Vergi Nasıl Beyan Edilir? 

Vergi beyan ederken ilk olarak, ücret alınan işverenden, son alınan maaşın bordrosu temin edilmelidir. Ardından, beyanname verilmesinin gerekliliği hazır beyan sisteminden kontrol edilmelidir. Sistem üzerinden, beyanname sorumluluğu kontrol edilebilmektedir. 

Beyannameleri Kim Düzenler?

Muhasebe kayıtlarına bağlı olarak gerçekleştirilen beyanname düzenleme işlemi, kişisel mali müşavir tarafından düzenlenir. Düzenlenen beyannameler, vergi dairesine iletilir. 

 

Vergi Beyanı Nasıl Verilir? 

Vergi beyannamesi verecek olan kişinin, beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olması gerekir. Beyan edilen bilgiler, gider, gelir ve varlık, borç detaylarına kadar ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Eksik veya yanlış beyan edilen bilgiler, vergi kaçırma suçu olarak nitelendirilir ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. 

Vergi beyanı verirken, vergi mükelleflerinin mali kayıtlarını düzenli olarak tutmaları da gereklidir. Bu, beyanname verme sürecini kolaylaştırır ve doğru bilgilerin beyan edilmesini sağlar. 

Vergi beyanı vermek, vergi mükellefleri için önemli bir sorumluluktur ve beyanname verme süreci hakkında doğru bilgiye sahip olmak son derece önemlidir. 

Bu nedenle, vergi mükellefleri beyanname vermeden önce vergi danışmanlarından veya Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan vergi beyannameleri ile ilgili kılavuzlardan yararlanabilirler. 

Vergi Nasıl Ödenir? 

Vergi ödeme işlemi, vergi beyannamesi ile beyan edilen vergi tutarının belirtilen süre içinde ödenmesiyle gerçekleştirilir. Vergi ödeme işlemleri;

 • Banka şubeleri, 
 • ATM'ler,
 • Çevrimiçi bankacılık
 • Vergi daireleri aracılığıyla yapılabilir. 
   

Vergi ödeme süresi genellikle beyanname verme tarihinden itibaren belirlenir. Vergi ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler, gecikme faizi ve cezaları ile birlikte tahsil edilir. 

Vergi ödeme süreci, vergi yükümlülerinin doğru beyanname verme ve ödeme işlemlerini zamanında yapmalarını gerektirir. Vergi ödemelerinin zamanında yapılması, vergi uyumunun artmasına ve vergi idaresinin düzgün işleyişine katkıda bulunur.

Synergia