Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile Şirket Kurmak

Mustafa GENÇTÜRK

Mustafa GENÇTÜRK
2023-05-15 13:58:49  6516

KOSGEB, Türkiye’de şirket kuranlar için çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler yeni şirket kuranların şirket açılış dönemindeki masrafların karşılanmasına önemli katkılar sağlamakta, şirket kuranları mali açıdan önemli bir yükten kurtarmaktadır.

KOSGEB Girişimci Programı yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının artırılmasını ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu desteklerin alınması ve kullanımı belli şartlara bağlanmış olup, şirket kuracak kişilerin kurulum öncesinde bu şartları sağlaması gerekmektedir.

KOSGEB desteği ile şirket kurmak için öncelikle iş fikrinizi belirleyerek bir iş planı hazırlamanız gerekmektedir. İş planınızı hazırlarken, KOSGEB'in desteklediği sektörlere uygun bir plan oluşturmanız faydalı olacaktır. Daha sonra şirket türünü belirleyerek şirketinizin kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

Yeni girişimcilerin KOSGEB’den öncelikli alabilecekleri iki destek programı bulunmakta olup  bu programlar geleneksel girişimci ve ileri girişimci olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır.

Geleneksel Girişimci Destek Programı, İmalat yapmayan tüm işletmeleri kapsamaktadır. Program kapsamında girişimcilere, şirket kuruluşu, performans dönemi destekleri sunulmaktadır. İleri Girişimci Destek Programı ise İmalat yapan veya ileri teknoloji konusunda faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır. Detaylı olarak faaliyet listesi KOSGEB sayfasında yer almaktadır.

Girişimcilik destek programına başvurmak için aşağıdaki adımları izleyerek hareket etmeniz büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu adımları sıralayacak olursak;

 

  • Öncelikle iş fikrinize yönelik nace kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. Yani kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleniyor mu önce bunu öğrenmeniz gerekiyor. KOSGEB tarafından desteklenen sektörler NACE kodlarını KOSGEB kurumsal web sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

  • İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB girişimcilik eğitimi katılım belgesini almış olmanız gerekiyor. Yani başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak geleneksel girişimci eğitimini veya ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Girişimcilik eğitimlerine e- devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır bu eğitimler herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden günün her saatinde eğitime katılım sağlanabilir.

 

  • Alınacak eğitimin türünü doğru tespit etmek yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşımaktadır. Kurulması planlanan işe yönelik NACE kodunu tespit ettikten sonra bu kodun geleneksel girişimcilik faaliyet konuları veya ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer alıp almadığına bakmalısınız. 

 

  • Kuracağınızı işe yönelik tespit ettiğiniz NACE kodu eğer ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer almıyorsa geleneksel girişimci eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır.

 

  • Girişimcilik eğitimleri tamamlandıktan sonra sıra şirket kurma aşamasına geliyor. Bu çerçevede başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde yani Limited veya Anonim Şirket olarak kurulması gerekmektedir. Adi ortaklıklarsa Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı olmadığından KOSGEB tarafından desteklenmemektedir.

 

  • Belge alındıktan sonra şirket kuruluşu ve oda kaydı yapılır. Oda kaydı olmadan KOSGEB  bilgi sistemine kayıt olunabilir. Kayıt aşaması ardından iş modeli dokümanı hazırlanır, sisteme yüklenir ve başvuru onaylanır. 

 

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında girişimciler, şirket kuruluşu giderleri olarak şahıs şirketi için 10 bin TL, sermaye şirket için 20 bin TL geri ödemesiz destek alabilmektedir. Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır. Bu kapsamda 40 bin TL ye kadar geri ödemesiz performans desteği sağlanır. Bu programda girişimcilere 65 bin TL ye kadar geri ödemesiz destek verilir. 

 

İleri Girişimci Destek Programında kapsamında girişimciler, şirket kuruluşu giderleri olarak şahıs şirketi için 10 bin TL, sermaye şirket için 20 bin TL geri ödemesiz destek alabilmektedir. Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır. Bu kapsamda 40 bin TL ye kadar geri ödemesiz performans desteği sağlanır. Bu programda geleneksel girişim destek programından farklı olarak Makine-Teçhizat Alım Desteği, Mentörlük-Danışmanlık desteği ve sertifika desteği girişimcilere sağlanmaktadır. Mentörlük ve sertifika desteği toplam 15 bin TL olup geri ödemesiz olarak girişimcilere sağlanmaktadır. Makine-Ekipman desteği ise 300 bin TL’ye kadar verilmekte olup burada destek oranı %75’tir.  Ancak, alınacak makine-ekipman-yazılım yerli malı belgesine sahip bir üreticiden alınırsa destek oranı %90 olarak sağlanmaktadır. İleri girişimcilik destek programında girişimcilere toplam 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. 

Girişimcilik teşviği kullanmak isteyenler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler;

Girişimcilik desteği almak için ön şart adayların geçmiş 3 yıl boyunca vergi mükellefi olmaması ya da bir tüzel kişilikte (şirkette) %30’dan fazla hissedar olmaması gerekir. Bu şartı sağlayan girişimci adayları e-devlet sistemi üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu yaparak online video izlemek ve videoların sonundaki sınavları tamamlamak şartı ile belge sahibi olabilmektedir. 

Bu eğitimi tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekiyor ve program süresi boyunca girişimcinin ortaklık payının yüzde ellinin altına düşmemesi gerekiyor

Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

İşletme kuruluş tarihinin Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir. Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilmektedir.

KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılım Program süresi boyunca (2 yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli. Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve yazılım; yapılan yerinde izlemede tespit edilemediği takdirde yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilmektedir.

KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılımın asgari teknik özelliklerinin en az Kurul Kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşımalıdır. Bu ürünler için alınacak faturalarda ise bu özelliklerin açıkça yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekmektedir.

İşletme kuruluş tarihinden programın 1’inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için ödeme yapılabilir. Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.

Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK'lı olarak uygulama esaslarda tanınmış bazı özel haller haricinde çalışılamaz. Aksi takdirde destek sürecinin sonlandırılması ile sağlanan desteğin yasal faizi ile geri tahsili gibi sonuçlar doğurabilecektir. Girişimcinin hem yasal olarak hem de fiili olarak işinin başında olması gerekmektedir.

İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci eğitiminden sonra İleri Girişimci Eğitimini de tamamlaması gerekmektedir. Yalnızca Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlayanlar İleri Girişimci Destek Programına başvuramayacak, sadece Geleneksel Girişimci Destek Programına başvurabileceklerdir.

Bir diğer önemli konu yine bu süre içinde girişimcilerin kendi işinin başında olması başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması yani başka bir işletme kurum veya kuruluşta SGK kaydının olmaması gerekmektedir.

Sizlerin de iş fikriniz varsa vakit kaybetmeden Synergia’nın uzman kadrosu ile KOSGEB desteklerinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. 

Synergia