Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Magazin

Synergia Türkiye’nin en iyi teknik üniversitesi İTÜ ve İTÜNOVA TTO ile birlikte Akademik Girişimcilik ve Şirketleşme Programı'nı tasarlamış ve programın ilkini girişimciler için büyük önem taşıyan uzmanlık eğitimleri, mentorluklar, seminerler ile başarı ile tamamlamıştır. Özenle araştırılarak seçilmiş İTÜ'nün başarılı öğretim elemanı ve öğrencileri ile fikirden ürüne ve şirketleşmeye giden yolda ülkemizin teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimcilik ekosistemine yeni girişimcilerin kazandırılmasını sağlandı. Programa katılan İTÜNOVA Girişimcileri ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarı elde etmiş ve ciddi yatırımlar almışlardır. 

Magazin Hakkında“Gerçek Bir Hizmet Sunmak Için Parayla Satın Alınamayacak Veya ölçülemeyecek Bir Şey Ortaya Koymalısınız, Bu Samimiyet Ve Dürüstlüktür.”

Synergia