Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Magazin

Marmara Teknopark ve KADEM tarafından hazırlanan ve yönetilen İnovasyonda Kadınlar programı, kadın girişimciliği teşvik ediyor, onları entelektüel ve finansal olarak güçlendiriyor. Synergia, girişimcilik kampındaki uygulama sürecinde projeye katkıda bulundu.

Magazin Hakkında“Gerçek Bir Hizmet Sunmak Için Parayla Satın Alınamayacak Veya ölçülemeyecek Bir Şey Ortaya Koymalısınız, Bu Samimiyet Ve Dürüstlüktür.”

Synergia