Synergia Facebook
SYNERGIA   I   MOVE FORWARD TOGETHER

 
Loading...

Magazin

INOTEX, farklı ülkelerden işadamları, teknologlar, sanayiciler ve araştırmacılar arasında bir köprü görevi gören, sadece malları sergilemek ve bunlar etrafında ticaret görüşmeleri yapmak için değil, aynı zamanda çeşitli bilgiler sağlamak için düzenlenen, bilim ve teknoloji yönelimli uluslararası bir fuardır. Fuarlar sırasında değiş tokuş edilen birinci sınıf rekabetçi fiyatlandırma, en son kalite standartları, en son endüstriyel gelişmeler, en son bilimsel araştırma başarıları ve ekonomik-teknolojik fikirler hakkında. 

Magazin Hakkında“Gerçek Bir Hizmet Sunmak Için Parayla Satın Alınamayacak Veya ölçülemeyecek Bir Şey Ortaya Koymalısınız, Bu Samimiyet Ve Dürüstlüktür.”

Synergia