VERGİ DANIŞMANLIĞI

Synergia tarafından verilecek vergi danışmanlığı hizmetinde, vergi planlaması ve karşılaşılan sorunların çözümünü; vergi uzmanlarımız, hukuk danışmanlarımız, YMM ve avukatlar dan oluşan ekiplerle yakından çalışarak çözümlenmektedir. Vergi uzmanlarımız, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, transfer fiyatlandırması, sözleşme yapılandırması vb konularda hizmet vermektedir.
Ürün Kodu : tax_consultancy
Teklif İsteyin

VERGİ VE HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI GEREKSİNİMİ   

 

Vergi danışmanlık hizmetine çok çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerden ilki ve en önemlisi vergi idaresiyle sağlıklı ve sürekli bir iş birliğinin sürdürülmesidir. Vergi danışmanlığına gereksinim duyulmasının ikinci nedeni vergi mevzuatının ülkelerde yaşanan ekonomik gelişmelerin niteliğine göre hızlı değişimidir. Değişim sürecinde mevzuat çeşitliliği ile yoruma açık düzenlemelerin olması mükelleflerin vergisel işlemlerde hata yapmalarına neden olmaktadır. Yapılan hatalı işlemler nedeniyle VUK ve TCK kapsamında çok ciddi cezalarla karşılaşılabilmektedir. Danışmanlık hizmetinin olağan nedenlerinden birisi de vergi sisteminde yer alan muafiyet ve istisna düzenlemelerinden etkin bir şekilde yararlanılmasıdır.   Yukarıda belirtilen bu ana nedenlere bağlı olarak, vergi danışmanlığına neden gereksinim olduğuna ilişkin nedenleri çoğaltmak mümkündür. 

 

Synergia tarafından verilecek vergi danışmanlığı hizmetinde, vergi planlaması ve karşılaşılan sorunların çözümünü;  vergi uzmanlarımız,  hukuk danışmanlarımız, YMM ve avukatlar dan oluşan ekiplerle yakından çalışarak çözümlenmektedir.  Vergi uzmanlarımız, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, transfer fiyatlandırması, sözleşme yapılandırması vb konularda hizmet vermektedir.

Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı  
 

 

 • Bireysel Vergi Danışmanlığı.
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri.
 • Vergi teşviklerinin yapılandırma ve uygulama süreçleri.
 • Birleşme, Satın Alma, Bölünme, Tasfiye ve Nevi Değişikliği Danışmanlığı
 • Yatırım ve Vergi Planlaması.
 • Transfer fiyatlandırması.
 • Katma değer vergisi yönetimi ve finansmanı.
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları.
 • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları.
 • Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi.
 • Uzlaşma veya dava açma süreçlerine ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti ve uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması.
 • Özelge başvurularının hazırlanması ve yorumlanması.
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı.
 
Kurumsal ve Bireysel Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz
 
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku
 • Yabancı evlenme/boşanma
 • Yabancı/Milletlerarası Vesayet
 • Uluslararası Çocuk Kaçırma
 • Türk Vatandaşlığının Kazanılması/Kaybı
 • Yabancıların İkameti/Çalışma İzni
 • Göç Hukuku
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Dava / Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Banka Hukuku
 • Banka Teminat Mektupları
 • Akreditif
 • Diğer Ödeme Yöntemleri (vesaik mukabili, Banka Ödeme Yükümü vb)
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Enerji Hukuku

 
Belirtilen danışmanlıklardan yararlanmada fiyat karşılıklı görüşme ile belirlenir. Size daha detaylı bilgi verebilmemiz için bütün detayları doldurunuz.

Sizinle nasıl iletişim kuralım?