Türkiye’de Yabancılar Nasıl Şirket Kurabilir?

Türkiye'de Yabancılar Nasıl Şirket Kurabilir
Ertuğrul Avcı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Türkiye büyüyen ekonomisi, nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü fazlalığı, yatırım potansiyeli ve elverişli konumu sayesinde sadece yerli değil, Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancı yatırımcılar için de cazip bir yatırım merkezi haline gelmiştir.

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nun kabulü ile devlet teşviki sağlanmış, yabancıların Türkiye’de şirket kurması konusunda yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanınmıştır. Buna göre, Türkiye’de şirket kurmak isteyen uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli şirket türleri yer alır. 2003 yılında kabul edilen Doğrudan Yatırımcılar Kanunu 4875 sayılı yasanın esas aldığı eşitlik ilkesi gereğince yabancılar da Türkiye’de Türkler gibi her türlü şirket kurma hakkına sahiptir.

Bu şirketlerin her birisi kuruluş işlemleri ve özellikleri bakımından farklılıklar içerir. Bu şirketlerden uygun olanın seçilmesi ve
şirket kurmanın şartları sağlanması için profesyonel danışmanlık alınması faydalı olacaktır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Şartları

Yabancı yatırımcıların şirket kurma koşulları, Türk yatırımcılarla aynıdır. Bu noktada şirket kurmak için nereye başvurulur sorusu akıllara gelebilir. Türkiye’deki şirket türleri olan anonim, kollektif, komandit, limited ve kooperatif şirketleri kuruluş işlemlerinde öncelikle yatırımcılar tarafından şirket sözleşmesi yapılır. Bu sözleşmenin noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Ardından imza beyanları hazırlanır ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurulur.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gerekli Belgeler 

Türk vatandaşı olmayan gerçek kişi veya Türkiye dışında kurulmuş olan bir tüzel kişinin Türkiye’de şirket kurabilmesi için gerekli olan belgeler ve işlemler iki bölümde ele alınabilir: Ticaret sicil işlemleri ve vergi dairesi işlemleri. Şirket kurmak için gerekenler kabaca şöyle sıralanabilir:

  • Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve kurucuların imzalarının tasdik edilmesi
  • Yetkililerin imza beyanlarının hazırlanması
  • Rekabet kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesi
  • Tescil için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması
  • Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tasdik ettirilmesi
  • Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisinin talep edilmesi
  • İmza sirküleri düzenlenmesi
  • Şirketle ilgili bazı dokümanların e-TUYS sistemine aktarılması

Yabancılar İçin Türkiye’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Sağlanan devlet teşvikleri sebebiyle Türkiye’de şirket kurmanın maliyeti yabancılar açısından oldukça uygundur. 2003 yılında kabul edilen Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu sayesinde yabancı yatırımcılar Türkiye’de hem Türk firmalarla eşit muamele görmekte hem de bazı noktada daha üstün haklara sahip olmaktadır. Örneğin bu kanun gereğince doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte yabancı yatırımcılar Türkiye’de ki faaliyetlerinden doğan kâr, satış, tasfiye ve tazminat, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında sağlanan kazançları yurt dışına serbestçe aktarabilir.

Yabancı personel istihdamı bakımından da çalışma izni kolaylığı bu şirketlere sağlanır. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar; vergi indirimlerinden, yatırım yeri tahsislerinden, sigorta primlerinden ve buna benzer devlet teşviklerinden yararlanabilir.

Türkiye’deki limited ve anonim şirketleri için kurumlar vergisi %20’dir. Buna ek olarak şahıslar yıl içinde elde ettikleri kazançlardan da gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.
Şahıs şirketi kuruluşu sonrası gelir vergisi oranı ise %15-%35 arasındadır.

Türkiye, yabancı bir yatırımcının hem kendi ülkesine hem de Türkiye’ye çift vergi ödemesini önleyen anlaşmalara taraf bir ülkedir. Bu anlaşmaya taraf olan ülke sayısı gittikçe artmakta ve Türkiye’de yatırım yapmak daha kolay hale gelmektedir. Bununla birlikte çeşitli dönemlerde devlet tarafından yabancı yatırımcılara vergi muafiyetleri sunulmaktadır.

Görüldüğü üzere yabancı yatırımcılar Türkiye’de birçok hukuki ve ticari güvenceye sahiptir. Ancak bu ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için öncelikle sağlam bir şirket altyapısı oluşturulması gerekmektedir.

Nerden Başlamalıyım?

Synergia yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurması konusunda oldukça tecrübeli bir firmadır. Yukarıda anlatılan tüm işlemlerin tek bir merkezden gerçekleştirilmesi ve daha kolay hale gelmesi için deneyimli ekibiyle özel hizmetler sunar.

Sizler de şirket kurmak ve deneyimli ekipten danışmanlık almak isterseniz,
Synergia’nın sizin için sunduğu Dijital Şirket Paketini inceleyebilirsiniz. Ayrıca sayfada yer alan formu doldurarak ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.