Şirketleşme Yazı Dizisi - I

synergia
Mesut Şenel
Mesut Şenel
Bu yazımızda girişimcilerin şirket kuruluş öncesi almaları gereken kararları, şirket kuruluş aşamalarını, kuruluş sonrası süreçler ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.

KURULUŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
 
Şirket kuruluşuna başlamadan önce, para ve zaman kaybına uğramadan kuruluşu tamamlayacak bilgi ve tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile anlaşmış olmanız gerekmektedir.

Çözüm ortağınız olan Mali Müşavirinizin Harç Uygulamaları, Ar-Ge Muhasebesi, Teknokent Süreci, Tübitak projeniz var ise proje süresince Tübitak süreci, Ara Dönem Raporları, Teknokent yönetimine verilmesi gereken istisna raporları v.b. konulara hâkim olması size sağlanan hak, istisna ve desteklerden faydalanmanız açısından önemlidir.

Kuruluş sürecinizin başlayabilmesi için adresinizin muhakkak kesinleşmiş olması gerekir. Synergia girişim evi bu sürece hâkim olduğundan girişimcilere her konuda destek olmaktadırlar. Sonradan adresin değişmesi mümkündür ancak ilave masraf ve zaman kaybı maliyeti doğacaktır.
Limited ve Anonim şirketin kuruluş aşamalarında fark olmaksızın detayda birkaç farklılık vardır.
 
Şirket kurulmadan önce aşağıda yer verilen maddelerin kurucular tarafından kararlaştırılması önem arz etmektedir.
  • Faaliyet adresi neresi olmalı ?
  • Şirketin konusu ve türü ( LTD , A.Ş. ) ne olmalı ?
  • Şirketin unvanı ne olmalı ?
  • Şirketin sermaye yapısı nasıl olmalı ?
  • Şirketin NACE Kodu ne olmalı ?
  • Şirketin ortaklık yapısı nasıl olmalı ?
KURULUŞ YERİNİN ÖNEMİ
 
Kısaca faaliyet yerlerinden bahsedecek olur isek.

Teknokent: Teknolojilere yönelik firmaların faaliyette bulunduğu ve 4691 sayılı kanun kapsamında desteklenen yerlerdir.

Kuluçka Merkezi : Başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayarak büyümelerinde etkin rol oynayan teknopark sahaları içerisinde olan yerlerdir.

Girişim Evleri :  Kuluçka Merkezi ile aynı şekilde çalışmakta olup son dönemler bankalar girişim evi açarak girişimcilere destek olmaktadır.

Ofis-Büro-İşyeri : Teknoparklar dışında iş merkezlerinde, müstakil yapılarda, alışveriş merkezlerinde iş amaçlı kullanılan mekanlardır.

Sanal ofis : Adres gösterilen ve posta – kargo-santral hizmeti alınan yerler.

Home ofis : Ev olarak kullandığımız mekanın bir bölümünün iş olarak kullanılması demektir.
 
 
KURULUŞ ÖNCESİ UNVAN BELİRLEME VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
-     İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar  Kurulu kararıyla konulabilir.
 
-     Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.
 
-  Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının  unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.
 
-  Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.