NACE Kodu Nedir? Ne İşe Yarar?

NACE Kodu Nedir
  Sinem Bardakçı
Müşteri İlişkileri Uzmanı

NACE kodu, işyerinin faaliyet sahasını ve ekonomik faaliyetlerinin istatistiki sınıfı hakkında bilgi veren koda verilen isimdir. Yeni bir iş yeri açarken yapılması gereken ilk şeylerden biri, işyerini Ticaret Odasına kaydettirmeden önce NACE kodunu öğrenmek olmalıdır.

NACE Kodları, şirketin kurulum aşamasında sözleşmeye uyumlu olacak şekilde belirlenir ve ilerleyen zamanlardaki faaliyetleri belirlenmiş olan NACE koduna göre devam ettirilir ve gerekli standartlar sağlanır. Kodu belirlenmemiş bir işyeri yasal olarak faaliyet gösteremez. Bundan dolayı
NACE kodu geleneksel girişimci olan herkes için gerekli olmaktadır. 6 haneden oluşan NACE kodu “altılı faaliyet kodu” olarak da bilinmektedir.

NACE Kodu Nasıl Alınır?

‘Altılı faaliyet kodu’ olarak da adlandırılan NACE Kodu, Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik faaliyetlerin istatiksel olarak sınıflandırılmasında kullanılır. NACE kodu; altı haneli bir sayıdır ve iş yeri faaliyet alanları ve tehlike sınıfları hakkında bilgi verir. Avrupa Birliği ile uyum kapsamında yürürlüktedir ve 2009’dan bu yana Türkiye’de de kullanılmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği kodlar, ilgili yönetmelik ve kanuni düzenlemelere göre belirlenir. Kurulu bir şirketi olup kodunu bilmeyenler ise
NACE kodu sorgulama için İstanbul Ticaret Odasındaki kayıtlardan yardım alabilirler. Bu işlem için ito.gov.tr sayfasını ziyaret edip önce “tescil ilan kuruluş” ve sonrasında “sicil kayıtları” sekmelerine girerek iş yeriniz ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. E-ticaret kapsamında çalışan iş yeri sahipleri de bu kodu almak zorundadır. NACE kodu vergi dairesi üzerinden de alınabilmektedir.

NACE Kodu Sınıflandırılması

Altı basamaklı NACE kodunda kullanılan tüm sayıların özel bir anlamı vardır. Bu sayıların sırası bile işyerindeki faaliyet alanını farklılaştırmaktadır. NACE kodunun ilk iki basamağı, işyeri faaliyetlerinin sınıflandırılmasını gösterir. Kalan dört rakam, alt faaliyet alanları hakkında bilgi vermektedir. NACE kodunu öğrenmek isteyen firma yetkilileri için en kolay yol; SSK sicil numarasını kontrol etmektir. Numaranın 3. ve 8. hanesine yazılan sayılar işletmenin kodunu gösterir.

Bazı işletmelerin NACE Kodu 4 haneli olabileceğinden, NACE Kodu’nu öğrenmenin en güvenilir yolu bir uzmanlara danışmaktır. Kodun farklı rakamlardan oluşmasının nedeni; kurumsal faaliyet alanının özelleştirilmesidir.

NACE Kodu’nu öğrenmenin bir bir başka yolu da vergi dairesinden barkodlu vergi levhası almaktır. Belgede kod bulunmaktadır eğer kod işletmenin faaliyet alanına uymaması durumunda TOBB’a başvurulması ve kod için düzeltme talebinde bulunulması gerekmektedir. Uyumsuzluğun giderilmemesi durumunda şirket, 6331 sayılı İş Kanunu kapsamında cezalandırılabilir.

NACE Kodu Değişikliği

Hatalı NACE kodu alan ya da firma sektörünü değiştiren işyeri sahipleri, bağlı oldukları vergi dairelerine "NACE kodu değişikliği talep dilekçesi" vererek NACE kodu değişikliği yapabilirler. Vergi Dairesi tarafından yollanan memurlar, iş yerini tespit ederek gerekli NACE koduna uygun olup olmadığı konusunda karar verirler. Bu tespit sonucunda iş yeri gerekli olan onayı alırsa, iş yeri sahibinin dilekçesinde yer alan kodda değişiklik yapılarak vergi levhasına işlenir.

SGK NACE kodu değişikliği ise doğrudan SGK’ya iletilerek yapılır. Günümüzde elektronik başvuru olarak da yapılabilen bu başvuru sonucunda kurum tarafından yapılan incelemelere göre kodun değiştirilip değiştirilemeyeceğine karar verilir.

Nereden Başlamalıyım?

Şirket kuruluşu süreci, doğru NACE kodu seçimi dahil olmak üzere uzmanlık gerektiren bir çok işlem gerektirir. Bu süreçte doğru şekilde bilgilendirilmeniz ve işlemlerinizin profesyonel şekilde yürütülmesi kritiktir. Synergia güvencesi ve uzmanlarının desteğiyle şirket kuruluşuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için Dijital Şirketi Paketini inceleyebilirsiniz.