Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı?

hangi şirket türü daha avantajlı
  Muhammed Nasır İnan
Synergia'da Kurucu Ortak

Şirket türleri arasından size en uygun olanı tercih edebilmeniz için öncelikle şirket türlerini tanımanız gerekir. Peki şirket türleri nelerdir, hangi şirket tipleri daha avantajlıdır? Tüm bu soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim.

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirketler sermaye ve şahıs şirketi olacak şekilde 2 başlıkta incelenir. Bu şirketler bünyelerinde gerçek ya da tüzel kişilikleri barındırır. Şahıs şirketleri gerçek kişi ile kurulurken sermaye şirketleri gerçek ya da tüzel kişilerle kurulabilir. Peki bu şirket türlerinin özellikleri nelerdir?

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu gerçek kişiye ait şirket türleridir. Bir kişi ya da belirli sayıda ortak bir araya gelir ve ortak ekonomik çıkarları gözeterek şahıs şirketi kurar. Şahıs şirketlerinde ortaklık devri diğer şirket türlerine göre daha zordur. Ortaklardan biri kendi şirket payını devretmek ya da satmak istediği takdirde diğer ortakların buna onay vermeleri gerekir.

Şahıs şirketlerinde ortaklar gerçek kişidir ve şirkete ait borçlardan ortakların tümü, bütün mal varlıkları ile sorumlu olur.
Türk Ticaret Kanunu içerisinde şahıs şirketleri adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler olarak 3’e ayrılır.

Şahıs şirketlerinde, şirket kuruluş aşaması diğer şirketlere kıyasla daha düşük sermaye gerektirir. İş hayatına yeni başlayanlar ve düşük kâr bekleyen genç girişimciler için şahıs şirketi en ideal şirket türlerinden biridir. Şahıs şirketi kurulduğunda ve herhangi bir aksilikle karşılaşılması durumunda şirketi kapatmak diğer şirket türlerine göre daha uygun maliyetli ve kolaydır.

Anonim ve limited şirketler daha kurumsaldır ve yüksek kâr elde etmeyi garantilemiş girişimciler açısından daha avantajlıdır. Anonim ve limited şirketlerinin kapatılması için 6 aydan kısa olmayan tasfiye süreci boyunca şirket masrafları devam etmektedir.

Sermaye Şirketlerinin Özellikleri Nelerdir?

Sermaye şirketlerinde şirket, gücünü sermaye yönetiminden alır. Tüzel kişiliğe sahip bu şirketlerin itibarı kişilerden değil sermayeden ve yönetimden gelir. Sermaye şirketleri 3’e ayrılır. Bunlar limited, anonim ve hisseli (sermayesi paylara bölünmüş) şirketlerdir.

Anonim Şirketler

Gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Bu şirket türü 1 ya da daha fazla kişi ile kurulabilir. Anonim şirket türünde üçüncü kişilere olan sorumluluk şirketin varlığı ile sınırlıdır. Şirket sermayesi ortaklar arasında eşit paylara bölünür.

Limited Şirketler
Limited şirket 1 ya da daha fazla kişi tarafından kurulur. Limited şirketlerde her bir ortağın sorumluluğu şirket için taahhüt ettiği sermaye kadardır. Limited şirketlerde hisse senedi çıkarılamaz ve ortak sayısı 20’nin üzerinde ise şirkete denetimden sorumlu bir görevli atanır.

Hisseli Şirketler
Hisseli şirketlerde sermaye paylara bölünür. Bu şirket türü kolektif bir ortaklık yapısına sahiptir. Sermaye payının dışındaki paylardan hissesi bulunan ortaklar, komandite olarak tanımlanan ortakların yetki ve sorumluluklarından muaf olurlar.

Şirket Türlerinin Avantajları Nelerdir?

Her şirket türü kendine özgü avantajlara sahiptir. Burada önemli olan bir unsur da şirket kuracak olan kişi ya da kişilerin beklentisidir. Başlangıç aşamasında olan kişiler ve genç girişimciler için en avantajlı şirket türü şahıs şirketidir.

18 ile 29 yaş arasında yer alan genç girişimciler, şahıs şirketi kimliği ile projelerini ticari olarak hayata geçirdiklerinde devlet desteği de alabilir. 3 yıl süresince 75 bin TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olabilirler. 2022 yılı itibarıyla en düşük BAĞ-KUR primi 1.601 TL olmakla birlikte genç girişimcilere BAĞ-KUR desteği kapsamında 1 yıl süre ile toplam 19.212 TL BAĞ-KUR primi devlet hazinesinden karşılanır.

Peki
genç girişimci desteği alabilmek için hangi şartları sağlamak gerekir?

  • 18 ile 29 yaş arasında olmak,
  • 01.06.2018 tarihinden bu yana BAĞ-KUR’dan ilk kez faydalanıyor olmak,
  • Bundan önceki dönemlerde herhangi bir şirket açmamış ya da bir şirkete ortak olmamış olmak genç girişimci desteğinden faydalanmak için yeterlidir.

Bir şirketin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için prosedürlere, vergi oranlarına, devlet tarafından tanınan yasal haklara ve sorumluluklara hakim olan bir çalışma ortağına ihtiyaç vardır. Bu noktada Synergia, Genç Girişimci Paketi ile yeni şirket kuracak kişilere ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek platformda sunar. Böylece şirketinize ait verimliliğe ulaşılabilirlik, çalışma koşulları ve marka değeri bakımından büyük katkı sağlar.

Nereden Başlamalıyım?

Synergia olarak şirket kuran girişimcilerin önündeki engelleri kaldırma hedefi ile sağladığımız birçok hizmet bulunuyor. Şirketinizin kuruluşu için ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetlere size özel hazırlanan Dijital Şirket Paketi ile uygun maliyetli ve kolayca erişebilir, şirketinizi Synergia'da kurabilirsiniz.

Synergia’nın sunduğu sanal ofis, paylaşımlı ve özel ofis gibi çözümlerin yanında telefon ve toplantı hizmetleri, dijital hizmetler, danışmanlık, eğitim ve organizasyon hizmetleri gibi çok geniş çözümleri bulunur. Synergia ile şirket kurma, marka tescil, kurumsal kimlik tasarımı ve daha pek çok alanda hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.